U als eigenaar van een installatie bent conform het activiteitenbesluit verantwoordelijk voor een goede en veilige werking van uw installatie.
In het Activiteitenbesluit is bepaalt dat stookinstallaties periodiek moeten worden geïnspecteerd op een goede veilige werking en dat bij afwijkingen onderhoud moet worden uitgevoerd, om aan de voorschriften te blijven voldoen.

Welke SCIOS inspectie op een installatie van toepassing is, is afhankelijk van de verstookte brandstofsoort en het thermisch ingangsvermogen.
Het thermisch ingangsvermogen van uw installatie kunt u berekenen aan de hand van het maximale brandstof verbuik.
1 Nm3 Gronings aardgas bevat circa 8,8 kW thermische energie (OW).
1 ltr normale dieselolie bevat circa 10 kW thermische energie (OW).

Hieronder een overzicht uit het activiteiten besluit welke keuring keuring(en) van toepassing is:

Beslisboom activiteitenbesluit

Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in motoren en kunnen voor u de verplichte gestelde SCIOS scope 4 veiligheidsinspecties uitvoeren.

Lees hier meer over SCIOS scope 4 veiligheidsinspecties

Tevens bent u als eigenaar van een installatie verantwoordelijk om conform het activiteitenbesluit aan te tonen of dat uw installatie voldoet aan de huidige emissie wetgeving.

Aan welke emissies u installatie dient te voldoen is afhankelijk van de verstookte brandstofsoort en het thermisch ingangsvermogen van uw installatie.

Wij kunnen de verplichte gestelde SCIOS scope 6 emissiemeting(en) voor u uitvoeren. 

Lees hier meer over SCIOS scope 6 emissiemetingen

Indien uw stookinstallatie valt onder de keuringsverplichting (zie beslisboom) is de brandstoftoevoerleidng van uw installatie vaak ook periodiek keuringsplichtig conform het activiteitenbesluit. De brandstoftoevoerleiding valt onder de SCIOS scope 7 certificatieregeling.
De SCIOS scope 7 inspecties zijn onderverdeeld in verschillende catergorieen.
Welke scope 7 inspectie van toepassing is afhankelijk van de verstookte brandstofsoort en de leveringsdruk.

Wij kunnen de benodigde SCIOS scope 7 brandstoftoevoerleiding inspectie voor u verzorgen.

Lees hier meer over SCIOS scope 7 brandstoftoevoerleiding inspecties