Wie zijn wij?

Mevia Inspecties BV is een ISO 9001 en SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf gericht in het verrichten van de door de overheid verplicht gestelde veiligheids-inspecties en emissiemetingen op gas en diesel gestookte installaties.

Mevia Inspecties BV is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van Kruizinga Inspecties BV en De Koker BV. Met meer dan 25 jaar ervaring hebben wij de deskundigheid in huis om alle denkbare stookinstallaties te beoordelen.
Wij hebben ons met name gespecialiseerd op de warmtekrachtinstallaties (gasmotoren) en NSA-installaties (dieselmotoren).

Doordat Kruizinga Inspecties BV de laatste 15 jaar een zeer actieve rol heeft gespeeld in de WKK-markt kennen wij het speelveld als geen ander. Juist door deze ervaring zijn wij in staat u als eigenaar op adequate wijze te ondersteunen bij het aantoonbaar voldoen aan de geldende regelgeving.

  • Gecertificeerd SCIOS Partner
  • Gecertificeerd ISO 9001 Bedrijf

  • Uw betrouwbare keuringspartner

Wat doen wij?

U als eigenaar van een installatie bent conform het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verantwoordelijk voor een goede en veilige werking van uw installatie.
In het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is bepaalt dat stookinstallaties periodiek moeten worden geïnspecteerd op een goede veilige werking en dat bij afwijkingen onderhoud moet worden uitgevoerd, om aan de voorschriften te blijven voldoen.

Welke SCIOS inspectie op een installatie van toepassing is, is afhankelijk van de verstookte brandstofsoort en het thermisch ingangsvermogen.

Het thermisch ingangsvermogen van uw installatie kunt u berekenen aan de hand van het maximale brandstof verbuik.
1 Nm3 Gronings aardgas bevat circa 8,8 kW thermische energie (OW).
1 ltr normale dieselolie bevat circa 10 kW thermische energie (OW).

Tevens bent u als eigenaar van een installatie verantwoordelijk om conform het activiteitenbesluit aan te tonen of dat uw installatie voldoet aan de huidige emissie wetgeving.
Aan welke emissies u installatie dient te voldoen is afhankelijk van de verstookte brandstofsoort en het thermisch ingangsvermogen van uw installatie. Wij kunnen de verplichte gestelde SCIOS scope 6 emissiemeting(en) voor u uitvoeren.
Indien uw stookinstallatie valt onder de keuringsverplichting is de brandstoftoevoerleiding van uw installatie vaak ook periodiek keuringsplichtig conform het activiteitenbesluit. De brandstoftoevoerleiding valt onder de SCIOS scope 7 certificatieregeling.
De SCIOS scope 7 inspecties zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.
Welke scope 7 inspectie van toepassing is afhankelijk van de verstookte brandstofsoort en de leveringsdruk.

Wij kunnen de benodigde SCIOS scope 7 brandstoftoevoerleiding inspectie voor u verzorgen.