SCIOS scope 6

emissiemetingen

Als eigenaar van een installatie bent verplicht conform het activiteitenbesluit om aan te tonen of uw installatie voldoet aan de huidige emissie wetgeving. Met een SCIOS scope 6 emissiemeting kunt u dit aantonen.

Welke emissie eis voor uw installatie van toepassing is, is ook weer afhankelijk van de verstookte brandstofsoort, plaatsingsdatum en het thermisch ingangsvermogen vermogen van uw installatie.

Het thermisch vermogen van uw installatie kunt u berekenen aan de hand van het maximale brandstof verbruik.

  • 1 Nm3 aardgas bevat circa 8,8 kW thermische energie.
  • 1 ltr normale dieselolie bevat circa 10 kW thermische energie.

Wij kunnen de verplichte gestelde SCIOS scope 6 emissie metingen voor u uitvoeren.

De emissiegrenswaarden voor alle soorten stookinstallaties zijn te vinden in het activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1.

Hieronder een overzicht uit het activiteiten besluit welke geldt voor motoren:

Als eigenaar van een installatie bent verplicht conform het activiteitenbesluit om aan te tonen of uw installatie voldoet aan de huidige emissie wetgeving. Met een SCIOS scope 6 emissiemeting kunt u dit aantonen.

Welke emissie eis voor uw installatie van toepassing is, is ook weer afhankelijk van de verstookte brandstofsoort, plaatsingsdatum en het thermisch ingangsvermogen vermogen van uw installatie.

Het thermisch vermogen van uw installatie kunt u berekenen aan de hand van het maximale brandstof verbruik.

  • 1 Nm3 aardgas bevat circa 8,8 kW thermische energie.
  • 1 ltr normale dieselolie bevat circa 10 kW thermische energie.

Wij kunnen de verplichte gestelde SCIOS scope 6 emissie metingen voor u uitvoeren.

De emissiegrenswaarden voor alle soorten stookinstallaties zijn te vinden in het activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1.

Hieronder een overzicht uit het activiteiten besluit welke geldt voor motoren:

  • Gasmotoren, emissie herleid naar 15% O2
Brandstofvermogen Stikstofoxiden
(NOx, mg/Nm3)
Zwaveldioxide
(SO2, mg/Nm3)
Koolwaterstoffen
(XcHy, mg/Nm3)
< 2500 kWth gestookt op aardgas
(indien voor 20 dec. 2018 in bedrijf genomen)
95
< 2500 kWth gestookt op propaan/butaangas 115
≥ 2500 kWth uitgezonderd vergistingsgas 35 500
Vergistingsgas ongeacht het vermogen
(indien voor 20 dec. 2018 in bedrijf genomen)
115 40 (na 20 dec. 2018 in bedrijf)
65 (voor 20 dec. 2018 in bedrijf)

Ontheven: Installaties bestemd alleen voor nooddoeleinden, < 500 draaiuren per jaar.

  • Dieselmotoren, emissie herleid naar 15% O2
Brandstofvermogen Stikstofoxiden
(NOx, mg/Nm3)
Zwaveldioxide
(SO2, mg/Nm3)
Totaal stof
(mg/Nm3)
< 5000 kWth 150 65 20
≥ 5000 kWth 150 65 10

Ontheven: Installaties bestemd alleen voor nooddoeleinden, < 500 draaiuren per jaar.

Wij kunnen indien gewenst voor u ook scope 6 emissie metingen uitvoeren aan andere soorten stookinstallaties. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina.

Onze andere diensten

SCIOS scope metingen

SCIOS scope 4

veiligheidsinspecties

SCIOS scope 6

emissiemetingen

SCIOS scope 7

brandstoftoevoerleiding inspectie