SCIOS scope 7

brandstoftoevoerleiding inspectie

De keuring van brandstoftoevoersystemen is onderdeel van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie. De brandstoftoevoerleidingen zijn in de SCIOS scope 7 certificatieregeling onderverdeeld in 3 scopes.

  • Scope 7a is van toepassing voor bouw gebonden toepassingen, dus aardgastoevoerleidingen naar installaties voor ruimteverwarming en voor industriële toepassingen met een gasdruk < 500 mbar
  • Scope 7b is van toepassing voor gasleidingen voor industriële toepassingen met een gasdruk > 500 mbar.
  • Scope 7c is van toepassing voor olieleidingen.

De keuring van brandstoftoevoersystemen is onderdeel van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie. De brandstoftoevoerleidingen zijn in de SCIOS scope 7 certificatieregeling onderverdeeld in 3 scopes.

  • Scope 7a is van toepassing voor bouw gebonden toepassingen, dus aardgastoevoerleidingen naar installaties voor ruimteverwarming en voor industriële toepassingen met een gasdruk < 500 mbar
  • Scope 7b is van toepassing voor gasleidingen voor industriële toepassingen met een gasdruk > 500 mbar.
  • Scope 7c is van toepassing voor olieleidingen.
  • Gasleiding inspecties

MEVIA inspecties kan op aanvraag een gasleiding inspectie voor u verzorgen, deze wordt door ons uitbesteedt aan een gecertificeerd collega inspectiebedrijf tegen een gunstig concurrerend tarief.

  • Toelichting noodstroom aggregaat

Indien uw installatie is voorzien van een interne brandstoftank (vaak een frametank) is er geen brandstofleiding inspectie vereist. Deze interne tank met bijbehorende brandstofleidingen dienen dan te worden beoordeeld tijdens de scope 4d inspectie.

Indien uw installatie is aangesloten op een externe brandstoftank is wel een brandstofleiding inspectie vereist.
Vaak is er ook nog een extra brandstof voorraadtank aanwezig. Ook dit brandstof toevoer leidingsysteem is dan keuringsplichtig conform scope 7c.
De tankinstallaties dienen tevens te zijn voorzien van tankcertificaat en installatie certificaat.

De brandstof toevoerleiding dient geinspecteerd te worden vanaf de afsluiter vanaf de (eerste) tank t/m de afsluiter van het aangesloten verbruikstoestel.

MEVIA inspecties BV kan de inspecties conform het SCIOS protocol scope 7 voor u verzorgen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina.

Onze andere diensten

SCIOS scope metingen

SCIOS scope 4

veiligheidsinspecties

SCIOS scope 6

emissiemetingen

SCIOS scope 7

brandstoftoevoerleiding inspectie